RØR SJEKK UTFØRES


RØR-SJEKK AV RØR ANLEGG UTFØRES PÅ DAGEN FOR PRIVAT & BEDRIFTS KUNDER.

Hva innebærer en rør kontroll fra 24/7 Rørlegger?
En rør kontroll ivaretar sikkerheten i anlegget, passer på at anlegget er godt vedlikeholdt, og dette er med på å redusere faren for lekkasjer. Kontrollen tar utgangspunkt i de punkter i det anlegget som kan utløse andre skader. De fleste feil oppdages raskt av våre rørleggere med faglig utstyr og mange års erfaring. De vanligste feilene som oppdages er små lekkasjer, slitte deler/pakninger, delvis tette avløpsrør som kun oppdages med spesial rørlegger utstyr.

Sjekkliste ved kontroll:

Vannskap
Avløpsdeler under vask
Sanitær utstyr
Stramme koblinger

Det er utarbeidet en normserie som stiller strenge krav til kompetanse og metode for rør kontroll. Våre samarbeidspartnere og rørleggere har god og riktig kompetanse og rør-sjekk som utføres er ihht gjeldende normer med tilhørende tilstandsrapport. Vi gir både fastpris og timepris på oppdraget alt etter hva kunden måtte ønske. Alle våre priser inkluderer alt uten noe form for skjulte gebyrer og tillegg. Vi er en av de mest konkurransedyktige og erfarne tilbyder av denne tjenesten og har ledig kapasitet for å ta imot oppdrag på kort varsel.
FORDELER:
Kommer når det passer kunden.
Rask og effektiv sjekk
100% godkjent med rapport
Alltid oppdatert rør anlegg